Stratejik Plan

T.C

TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI

ÖZEL BEYAZ ZAMBAK  ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2023 STRATEJİK PLANI

T. C.

TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI

ÖZEL BEYAZ ZAMBAK ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI              : 99943657.610  /78                                                                                                         26/ 12/2019

KONU            : Stratejik Plan Onayı               

TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞINA

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne

                                                                                       (Strateji Bölümü)

              Okulumuzun 2019 – 2023 dönemini kapsayan stratejik planı yapılmış olup uygulanabilmesi için onaylarınıza sunulmuştur.  

              Özel Beyaz  Zambak Anaokulu   Stratejik Planı   ekte olup gerekli olurun verilmesini   arz ederim.

                                                                                                        İsmail ÖZKARTAL
Okul Müdürü
İmza

O L U R

../../20..

Ömer KARACA

SUNUŞ

                     Planlar; kurumların farklı perspektiften  geleceğe bakmalarını ve  elzem olan  tedbirleri almalarını sağlar.

                   Özel Beyaz Zambak Anaokulu  Stratejik  Planı’ da 2019 -2023 döneminin resminin  çizilmiş halidir.

                   Kendi kendine yetebilen misal ve emsal teşkil eden okulumuz ve paydaşlarımızın varlığı hepimizi mutlu etmektedir.  Milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin temellerinin atıldığı okulumuz ve aynı değerlerle donanmış öğrenci ve  velilerimizin varlığı  hepimize güven vermektedir.

                   Özel Beyaz Zambak Anaokulu camiası olarak gelecek nesillere güveniyor; onları çok       sevdiğimizi  belirtir  ve saygılar sunarız.

                                                                                                  İsmail ÖZKARTAL

                                                                                                      Okul Müdürü

İçindekiler

Sunuş. 4

İçindekiler. 5

BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 6

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 7

Okulun Kısa Tanıtımı *. 7

Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler. 8

PAYDAŞ ANALİZİ 13

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi 17

Gelişim ve Sorun Alanları 20

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER. 21

   TEMEL DEĞERLERİMİZ *                                                                                                                                                                          23

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER. 24

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM… 24

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI 27

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE. 29

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME. 35

EKLER: 36

BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır.

 Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir.

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

Üst Kurul Bilgileri Ekip Bilgileri
Adı Soyadı Unvanı Adı Soyadı Unvanı
Murat BİRİCİK Kurucu Temsilcisi İsmail ÖZKARTAL Okul Müdürü
İsmail ÖZKARTAL Okul Müdürü Sultan YILDIZ Uzman Öğretici
Sultan YILDIZ Uzman Öğretici Arzu ÖZDEMİR Uzman Öğretici
Feriha BATI Memur Feriha BATI Memur
Hacer ULUSAL Veli Hacer ULUSAL Veli
       


BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir.

Okulun Kısa Tanıtımı *[FI1] 

            Okulumuz 2007 yılında eğitim ve öğretime başlamış ve kesintisiz olarak günümüze kadar faaliyetini sürdürmüştür.

Değerler eğitimine verdiği önemle ve yetiştirdiği öğrencilerin hazır bulunuşları ile tanınır.

            Modern sınıfları ve araçlarından; beslenmeye kadar vermiş olduğu önemden dolayı çevrenin ve velilerimizin takdirini

kazanmıştır.

            Dört sınıfı, mutfağı, kapalı çok amaçlı salonu , oyun  bahçesi ve diğer etkinlik alanlarıyla öğrencilerine hizmete devam etmektedir.

Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler

Okul Künyesi

Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır.

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi

İli: ÖZEL BEYAZ ZAMBAK ANAOKULU İlçesi: TEPEBAŞI
Adres: GÜLLÜK MAH. BAYSAL SK. NO:50 Coğrafi Konum (link)*[FI2] : Ww1.tinurl.com/?sub1=8d548386-261b-df9bca8471c0 
Telefon Numarası: (222) 3212121  Faks Numarası:  
e- Posta Adresi: gllkbeyazzambakanaokulu@gmail.com Web sayfası adresi: www.beyaz zambak anaokulları 
Kurum Kodu: 99943657 Öğretim Şekli: Tam Gün  (Tam Gün/İkili Eğitim)
Okulun Hizmete Giriş Tarihi : 2007 Toplam Çalışan Sayısı[FI3]  * 11
Öğrenci Sayısı: Kız 30 Öğretmen Sayısı Kadın 4
Erkek 33 Erkek 1
Toplam 63 Toplam 5
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı :16 Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı :16
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı :16 Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı :0
Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı*[FI4]    Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi 1

Çalışan Bilgileri

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir.

Çalışan Bilgileri Tablosu[FI5] *

Unvan* Erkek Kadın Toplam
Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı 1 0 1
Sınıf Öğretmeni 0 4 4
Branş Öğretmeni 0 0 0
Rehber Öğretmen 0 0 0
İdari Personel 0 1 1
Yardımcı Personel 0 5 5
Güvenlik Personeli 0 0 0
Toplam Çalışan Sayıları 1 10 11

Okulumuz Bina ve Alanları

       Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır.

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler

Okul Bölümleri *[FI6]  Özel Alanlar Var Yok
Okul Kat Sayısı : Bodrum+ zemin+1. kat   Çok Amaçlı Salon X  
Derslik Sayısı  : 4   Çok Amaçlı Saha   X
Derslik Alanları (m2)   Kütüphane   X
Kullanılan Derslik Sayısı :4   Fen Laboratuvarı   X
Şube Sayısı : 4   Bilgisayar Laboratuvarı   X
İdari Odaların Alanı (m2): 32.34   İş Atölyesi   X
Öğretmenler Odası (m2) : 0   Beceri Atölyesi   X
Okul Oturum Alanı (m2): 145   Pansiyon   X
Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2):  250        
Okul Kapalı Alan (m2):  435        
Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2):  0        
Kantin (m2):   0        
Tuvalet Sayısı:  7        
Diğer (Arşiv+mutfak+salon+kiler+ kazan Dairesi): 126.37        

Sınıf ve Öğrenci Bilgileri

       Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir.

SINIFI Kız Erkek Toplam SINIFI Kız Erkek Toplam
3 YAŞ 9 6 15        
4 YAŞ 7 10 17        
5 YAŞ 14 17 31        
               
               
               
               

Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir.

Teknolojik Kaynaklar Tablosu

Akıllı Tahta Sayısı 2 TV Sayısı 0
Masaüstü Bilgisayar Sayısı 4 Yazıcı Sayısı 6
Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 2 Fotokopi Makinası Sayısı 1
Projeksiyon Sayısı 2 İnternet Bağlantı Hızı  
       

Gelir ve Gider Bilgisi

Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda verilmiştir.

Yıllar Gelir Miktarı Gider Miktarı
2016          
2017          
2018    

PAYDAŞ ANALİZİ

Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır.

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir[FI7]  * :

Öğrenci Anketi Sonuçları:

Anket uygulanmamıştır.

Öğretmen ve Çalışanlar Anketi Sonuçları:

S No                                     M A D D E L E R KATILMA DERECESİ
Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum
1 Okulumuzda alınan kararlar, çalışanların katılımıyla alınır. 8 3      
2 Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir. 11 0      
3 Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır.   7 4    
4 Kendimi, okulun değerli bir üyesi olarak görürüm. 8 3      
5 Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkânı tanımaktadır. 7 2 2    
6 Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir. 10     1  
7 Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir. 5 3 2       1
8 Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır. 7     2     2
9 Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır. 11        
10 Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir. 9   2    
11 Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır. 11        
12 Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir.     3 2     6
13 Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim. 10           1

Veli Anketi Sonuçları:

S No                                     M A D D E L E R KATILMA DERECESİ
Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum
1 İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum. 30 10 8   7
2 Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum. 52       3
3 Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum. 55        
4 Okula ilettiğim istek ve şikâyetlerim dikkate alınıyor. 43 5 5   2
5 Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır. 51     4  
6 Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır. 55        
7 Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır. 41 4 4 3 3
8 Okulun internet (Sosyal Medya dahil) sayfasını düzenli olarak takip ediyorum. 39 12     4
9 Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum. 51   2 2  
10 Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir. 49     3 3
11 Okul her zaman temiz ve bakımlıdır. 55        
12 Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir. 47 1 2 2 3
13 Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. 30 12 5 5 3

 

                         Kaydolan öğrenci sayıları:

Yıllar Kayıtlı Öğrenci Sayıları
2016-2017 48
2017-2018 51
2018-2019 57
2019-2020     63

         GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi *[FI8] 

Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve gelir gider bilgileri ile paydaş anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak değerlendirilerek GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde birleştirilmiştir.

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul müdürü/müdürlüğü kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır.

İçsel Faktörler *[FI9] 

Güçlü Yönler

Öğrenciler 1.Öğrenci sayısının sınıflarda dengeli dağılımı 2.Öğrencilerin öğrenme isteği
Çalışanlar 1. Güçlü ve deneyimli öğretmen kadrosu 2. Çalışanlarımızın uyumlu ve iş birliği içinde çalışma ve kurum kültürüne sahip olması 3. Öğretmen yönetici iş birliğinin güçlü olması
Veliler 1.Veli iletişiminin güçlü olması 2. Velilerin bilinçli olmaları
Bina ve Yerleşke 1. Konum olarak merkezi bir yerleşim yerinde olması 2. Okul fiziki yapısının iyi durumda olması 3. Sınıflardaki öğrenme merkezlerinin okul öncesi eğitim programına göre oluşturulmuş olması 4. Okula ulaşımın kolay olması 5.Okul bahçesinin dış mekan etkinlikleri için uygun olması
Donanım 1.ADSL bağlantısının olması 2.Güvenlik ( 5 adet ) kameralarının olması 3.Her sınıfta bilgisayar ve iki sınıftaprojeksiyon makinesi olması
Bütçe 1.Okul bütçesinin var olması ve bütçenin öğrenci aidatlarıyla oluşması
Yönetim Süreçleri 1. Okul Müdürünün kadrolu yöneticilerden oluşması 2. Şeffaf, paylaşımcı, değişime açık bir yönetim anlayışının bulunması 3. Komisyonların etkin çalışması 4.Yeniliklerin okul yönetimi ve öğretmenler tarafından takip edilerek uygulanması
İletişim Süreçleri 1. Dış paydaşlara yakın bir konumda bulunması 2. Okulun diğer okul ve kurumlarla işbirliği içinde olması 3. Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ulaşabilmesi
Diğer 1.  Temizlik ve hijyene dikkat edilmesi 2. Okulumuzun güçlü bir bilgi birikimine ve deneyime sahip olması 3.Öğretmenlik deneyimi ve beceri eğitimi için öğretmen adayı öğrencilerinin okulumuzda eğitim alıyor olması 4.Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul  olmamız 5.Bağımsız bir anaokulu olmamız yeterli personel çalışması ve ihtiyaçların giderilebilmesi

Zayıf Yönler

Öğrenciler Çevrenin olumsuz etkileri Yabancı dil öğrenme yetersizliği
Çalışanlar Üst öğrenimleri bitirmemiş olması Teknolojik aletlere bağımlılığın artışı
Veliler Sosyal medya bağımlılığı Velilerin sürekli eğitim öğretim dışı hususlarda öğrencileri hakkında öğretmenlerden bilgi talep etmesi
Bina ve Yerleşke Araç park edecek alan bulunmaması Öğretmenler odasının olmaması Binadan kaynaklanan fiziki yetersizlikler
Donanım İki sınıfta akıllı tahta bulunmaması Okulda bir spor salonunun olmaması Rehberlik öğretmeni olmaması Okulda teknolojik eksiklikler
Bütçe Öğrenci sayılarının yetersizliğinden kaynaklanan bütçe açığı
Yönetim Süreçleri Personel verimliliğinin arttırılması
İletişim Süreçleri Velilerin değişik iletişim kaynaklarından olumsuz etkilenmesi

 

 

 

Dışsal Faktörler[FI10]  *

Fırsatlar

Politik Okulumuzun belirli dünya görüşüne sahip olması
Ekonomik Eğitim öğretim ortamları ile hizmet birimlerinin fiziki yapısının geliştirilmesini ve eğitim yatırımların artmasının sağlaması
Sosyolojik Parçalanmış aile çocuklarının proplemleri
Teknolojik Özel okul olmanın verdiği fırsatlar
Mevzuat-Yasal Bakanlığın mevzuat çalışmalarında yeni sisteme uyum sağlamada yasal dayanaklara sahip olması
Ekolojik Öğrenci ve velilerimizde var olan çevre bilinci.

Tehditler

Politik Eğitim politikalarına ilişkin net bir uzlaşı olmaması
Ekonomik Eğitim kaynaklarının kullanımının etkili ve etkin planlanamaması
Sosyolojik Kamuoyunun eğitim öğretimin kalitesine ilişkin beklenti ve algısının farklı olması
Teknolojik Hızlı ve değişken teknolojik gelişmelere zamanında ayak uydurulmanın zorluğu
Mevzuat-Yasal Değişen mevzuatı uyumlaştırmak için sürenin sınırlı oluşu
Ekolojik Öğrenci ve velilerde var olan çevre bilincinin kaybolması

 Gelişim ve Sorun Alanları

Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim bölümü ile ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıştır. Eğitime erişim, öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir.

Eğitime Erişim Eğitimde Kalite Kurumsal Kapasite
Öğrenci velilerinin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişliği Değerler Eğitimi Mesleki Yeterlilikler
Özel Eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitimi Bilimsel, kültürel etkinlikler Fiziki Yapı
Okulda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin okula devamı ve uyumu Üst öğrenime hazırlık yapılması. Yönetim ve Organizasyon
    Sağlık ve Hijyen standartları
    Paydaş Memnuniyeti
    Kurum Kültürü

Gelişim ve sorun alanlarına ilişkin GZFT analizinden yola çıkılarak saptamalar yapılırken yukarıdaki tabloda yer alan ayrımda belirtilen temel sorun alanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

  Büyük düşünebilen ve bunu hayata geçirme çabasında olan, insanların mutluluğunu hedeflemiş, milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren, bilgiyi etkili ve verimli kullanabilecek, dünya çapında bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır.

MİSYONUMUZ[FI11]  *

VİZYONUMUZ[FI12]  *

Çocuklarımızın bugünü ve gelecekleri için en sağlam temelleri bilinçli ve doğru bir şekilde atabilmek adına okul-aile işbirliği içinde; eğitim alanındaki gelişmeleri ve bizden sonraki eğitim basamaklarındaki çocuklarımızın başarı düzeylerini sürekli takip ederek, eğitim kalitesiyle örnek gösterilen ve mensubu olmakla gurur duyulan bir kurum olma kimliğini sürdürmek.ini geliştirmesini, toplumsal ve milli değerleri yaşamasını sağlamak, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmaktır.

 • [FI13]  *
 • 1. İnsana Saygılı Olmak
 • 2. Süreki Öğrenen ve Kendini Geliştiren Olmak
 • 3. Güvenilir Olmak
 • 4. Sistemli Olmak
 • 5. Kararlı Olmak
 • 6. Topluma, Tabiata ve Çevreye Katkılı Olmak
 • 7. Değişen Eğitim İhtiyaçlarına Hazırlıklı Olmak
 • 8. Ölçmek, Değerlendirmek ve Değer Yaratmak
 • 9. Dürüst ve Hakkaniyetçi Olmak Önce insan,
 • 10.Karşılıklı güven ve dürüstlük,
 • 11.Sabırlı, hoşgörülü ve kararlılık,
 • 12.Eğitimde süreklilik anlayışı,
 • 13.Adaletli performans değerlendirme,
 • 14.Bireysel farkları dikkate almak,
 • 15.Kendisiyle ve çevresi ile barışık olmak,
 • 16.Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak,
 • 17.Doğa ve çevreyi koruma bilinci,
 • 18.Sürekli gelişim
 • 19.Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilincini kazandıracak

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER[FI14] 

Açıklama:

 1. Amaç, hedef, gösterge ve eylem kurgusu amaç Sayfa 16-17 da yer alan Gelişim Alanlarına göre yapılacaktır.
 2. Altta erişim, kalite ve kapasite amaçlarına ilişkin örnek amaç, hedef ve göstergeler verilmiştir.
 3. Erişim başlığında eylemlere ilişkin örneğe yer verilmiştir.

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

Eğitim ve öğretime erişim okullaşma ve okul terki, devam ve devamsızlık, okula uyum ve uyum, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitime erişimi, yabancı öğrencilerin eğitime erişimi ve hayatboyu öğrenme kapsamında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı temadır.

Anaokulu/Okul Öncesi Eğitim Kurumları İçin

Stratejik Amaç 1:  Okulumuzda kayıtlı bulunan bütün okulöncesi çocukların okullaşma oranlarını artıran ve okula uyum sorunlarını gideren etkin bir eğitim ve öğretime erişim süreci hâkim kılınacaktır.***[l15] 

Stratejik Hedef 1.1:  Okulumuzda kayıtlı bulunan okulöncesi çocukların okullaşma oranları artırılacak ve okula uyum sorunları giderilecektir. ***[l16] 

Performans Göstergeleri[FI17] 

No PERFORMANS GÖSTERGESİ Mevcut HEDEF
2018 2019 2020 2021 2022 2023  
PG.1.1.1 Kaydolup gelmeyen öğrenciler 0 2          
PG.1.1.2 Özürlü olarak gelmeyen öğrenciler 0 0          
PG.1.1.3 Derslik başına düşen öğrenci sayısı 15 16          
PG.1.1.4 Tanılamaya yönlendirilen öğrenci oranı 2 1          
PG.1.1.5 Destek eğitiminden faydalanan öğrenci oranı 0 0          
PG.1.1.6 Yabancı uyruklu öğrencilerin devam oranı 2 1          
PG.1.1.7 Okulda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden uyum eğitimi alanların oranı 0 0          

Eylemler[FI18] *

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi
1.1.1. Veli ziyareti ve ev ziyaretlerinin yapılması.   Feriha BATI ve sınıf öğretmeni İhtiyaç duyuldukça
1.1.2 Veli paylaşım günleri düzenlenecektir.       Sınıf öğretmenleri İhtiyaç duyuldukça
1.1.3 Okul faaliyetlerinin tanıtım çalışmalarına ağırlık verilecektir.                         Tüm personel Sürekli
1.1.4 Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere destek verilecektir.  [M19]  Sınıf öğretmenleri Sürekli
1.1.5 Okula beslenmenin önemi ile ilgili veli bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Sınıf Öğretmenleri ,  Rehber Öğretmen Her dönem bir defa
1.1.6 . Özel eğitimle ilgili velilere yönelik seminerler düzenlenecektir [M20]  Rehber Öğretmen  Her dönem en az bir defa
1.1.7  Okul rehber öğretmeni tarafından özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler RAM’a yönlendirilecektir.     Rehber Öğretmen Eylül ayı esas olmak üzere sürekli

 

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması başlığı esas olarak eğitim ve öğretim faaliyetinin hayata hazırlama işlevinde yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.

Anaokulu/Okul Öncesi Eğitim Kurumları İçin

Stratejik Amaç 2:   Çocukların bedensel, zihinsel, dilsel ve duygusal olarak çok boyutlu gelişimlerini desteklemek ve yaşam boyu iyi olma hâline katkı sağlamak amacıyla eğitim ve öğretimin niteliği yükseltilecektir.

Stratejik Hedef 2.1: Çocukların çok yönlü gelişimi için okul öncesi kazanımları takip edilecek ve sosyal faaliyetlere etkin katılımı artırılacaktır.

Performans Göstergeleri

No PERFORMANS GÖSTERGESİ Mevcut HEDEF
2018 2019 2020 2021 2022 2023  
PG.2.1.1 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Değerler eğitimi kapsamında yapılan çalışmalarına katılan öğrenci oranı 320 350          
PG.2.1.2 Sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrenci oranı 0            
PG.2.1.3 Yalnızca özel eğitim gerektiren bireylere yönelik düzenlenen faaliyet sayısı[M21]  0            
PG.2.1.4 Düzenlenen, katılım sağlanan yerel, ulusal ve uluslararası proje sayısı 0            

Eylemler

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi
2.1.1. Her öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda faaliyetlere katılımı sağlanacaktır. Sınıf Öğretmenleri  Sürekli
2.1.2 Sosyal faaliyetlere katılımın önemi hakkında velilere bilgilendirme yapılacaktır. Sınıf Öğretmenleri Sürekli
2.1.3 Her ay bilimsel, kültürel, sanatsal etkinliklerin her birinden en az bir faaliyet düzenlenecektir. Feriha BATI Her ay

 

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE

Stratejik Amaç 3: Okulumuzun beşeri, mali, fiziki ve teknolojik unsurları ile yönetim ve organizasyonu, eğitim ve öğretimin niteliğini ve eğitime erişimi yükseltecek biçimde geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 3.1: Okulumuz personelinin mesleki yeterlilikleri ile iş doyumu ve motivasyonları artırılacaktır.

No PERFORMANS GÖSTERGESİ Mevcut HEDEF
2018 2019 2020 2021 2022 2023  
PG.3.1.1 Kişisel ve mesleki gelişimle ilgili her yıl en az bir eğitim faaliyetine katılan yönetici oranı 1 1          
PG.3.1.2 Kişisel ve mesleki gelişimle ilgili her yıl en az bir eğitim faaliyetine katılan öğretmen oranı 2 1          
PG.3.1.3 Temel ilkyardım eğitimi almış personel sayısı 2 0          

Eylemler

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi
3.1.1. Yönetici ve öğretmenlerin kişisel veya mesleki gelişimleriyle ilgili her yıl en az 1 eğitim faaliyetine katılması teşvik edilecektir.    Okul Müdürü  Gerektiğinde
3.1.2 Okul personeli ve öğretmenlere yönelik uzman desteğiyle her yıl en az 1 temel ilkyardım eğitimi düzenlenecektir.  Okul Müdürü  Kızılay’ın davetiyle

Stratejik Hedef 3.2: Okulumuzun mali ve fiziksel altyapısı eğitim ve öğretim faaliyetlerinden beklenen sonuçların elde edilmesini temine edecek biçimde sürdürülebilirlik ve verimlilik esasına göre geliştirilecektir.

No PERFORMANS GÖSTERGESİ Mevcut HEDEF
2018 2019 2020 2021 2022 2023  
PG.3.2.1 Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin kullanımına yönelik yapılan düzenleme sayısı 2 1          
PG.3.2.2 Her dönem için faaliyet raporu düzenlenmesi (0-1) 1 1          
PG.3.2.3 İSG kapsamında yapılan düzenleme sayısı 1 1          
PG.3.2.4 İSG kapsamında yapılan eğitimlere katılan öğretmen oranı[M22]  3 2          
PG.3.2.5 Toplam kamera sayısının İhtiyaç duyulan kamera sayısına oranı[M23]  %85 %85          
PG.3.2.6 Enerji verimliliğine yönelik yapılan faaliyet sayısı 1 0          
PG.3.2.7 Okulun gelirlerinin, okul giderlerini karşılama oranı %80 %100          
PG.3.2.8 Okul sağlığı konusunda yürütülen faaliyet sayısı 5 4          

Eylemler

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi
3.2.1. İş sağlığı ve güvenliği kontrolleri düzenli olarak yapılacaktır. Okul Müdürü Sürekli
3.2.2 Kamera ve güvenlik sisteminin düzenli olarak kontrolü yapılacaktır. Okul Müdürü Sürekli
3.2.4 Tasarruf konusu ile ilgili farkındalık faaliyetleri düzenlenecektir. Okul Müdürü Sürekli
3.2.6 Uygun alanlara fotoselli ışık sistemi kurulacaktır. Okul Müdürü Sürekli
3.2.7 Beyaz Bayrak Sertifikası alınması için çalışmalar yürütülecektir. Okul Çalışanları Sürekli
3.2.8 Beslenme Dostu Okul Sertifikası alınması için çalışmalar yürütülecektir. Okul Çalışanları Sürekli

Stratejik Hedef 3.3: Okulumuzun yönetsel süreçleri, etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir biçimde geliştirilecektir.

No PERFORMANS GÖSTERGESİ Mevcut HEDEF
2018 2019 2020 2021 2022 2023  
PG.3.3.1 Veli memnuniyet oranı %89 %90          
PG.3.3.2 Çalışan memnuniyet oranı %75 %74          
PG.3.3.3 Öğretmenlerin motivasyonunu arttırmaya yönelik yapılan faaliyetlerin sayısı 4 5          
PG.3.3.4 Veli toplantılarına katılan veli oranı %65 %72          
PG.3.3.5 Okul faaliyetlerine katılan veli oranı %40 %38          
PG.3.3.6 Öğretmen, veli ve öğrencilerle birlikte uygulanan faaliyet sayısı 2 3          
PG.3.3.7 Kurumun tanıtımına yönelik yapılan faaliyet sayısı 4 5          

Eylemler

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi
3.3.1. Çalışanlara ve velilere yönelik her dönem bir anket çalışması düzenlenecektir. [M24]   Feriha BATI  Dönem ortalarında
3.3.2 Yılsonu tanıtım çalışmalarına ve faaliyetlere halk, kurum ve kuruluş temsilcileri davet edilecektir. Okul Müdürü Okul Kapanmadan önce
3.3.3 Kurumun işleyişi ile ilgili aylık personel toplantıları düzenlenerek dilek ve temenniler görüşülecektir. Feriha BATI İhtiyaç oldukça
3.3.4 Her ay velilerle düzenli toplantılar yapılıp öneri ve ihtiyaçları doğrultusunda uzman kişilerin desteğiyle eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Rehber Öğretmen ve sınıf Öğretmenleri  İhtiyaç halinda
3.3.5 Okul etkinliklerine velilerin katılımı teşvik edilecektir. Sınıf öğretmenleri Etkinliklerde
3.3.6 Yapılan çalışmalar okulun internet sitesinde düzenli olarak paylaşılacaktır. Feriha BATI Sürekli
3.3.7 Okulun ve okul faaliyetlerinin tanıtımı için afiş, broşür ve benzeri çalışmalar yapılacaktır. Eğitim-öğretim yılı sonunda okulun çalışmalarını yansıtan şenlik düzenlenecektir. Feriha BATI Sürekli

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu

Kaynak Tablosu 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam
Genel Bütçe            
Valilikler ve Belediyelerin Katkısı            
Diğer (Okul Aile Birlikleri)            
TOPLAM            

VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık Stratejik Planın izlenmesi ve 1 yıllık gelişim planın izlenmesi olarak ikili bir ayrıma gidilecektir.

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır.

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır.

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ

İsmail ÖZKARTAL             Sultan YILDIZ          Arzu ÖZDEMİR        Feriha BATI                        Hacer ULUSAL

                                (İmza)                                    (İmza)                            (İmza)                     (İmza)                         (İmza)

EKLER:

            1-) Harita

            2-) Çalışan ve Öğretmen anketi grafiği

            3-) Veli Anketi grafiği

            4-) Kaydolan öğrenci sayısal verileri grafiği

Çalışan ve Öğretmen Anketi

            Veli anket sonuçları:

            ÖĞRENCİ SAYISAL DEĞERLERİ         


 [FI1](Okulun kısa tanıtımı bölümünde veli, öğrenci, öğretmen ve diğer paydaşlar için önemli olan hususlar ile faaliyetlere ilişkin kısa bir bilgilendirme yapılması beklenmektedir.

Alınan ödüller, başarılar, başarılı ve farklı uygulamalara yer verebileceğiniz tanıtım bölümünün iki, üç sayfadan fazla olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.)

 [FI2]Coğrafi konum linki oluşturulduktan sonra kısaltma uygulaması ile kısaltılmış link verilecektir.

 [FI3]Alttaki tablodan alınacaktır.

 [FI4]*Öğrenci başına gider miktarı: son yılın bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer gelirleri neticesinde elde edilmiş toplam bütçenin toplam öğrenci sayısına bölünmesi ile elde edilecektir.

 [FI5]*Kadrolu, geçici görevlendirme, ücretli veya sözleşmeli olması fark etmeksizin tüm çalışanlar dâhil edilecektir.

 [FI6]Veriler varsa kayıt veya planlardan yoksa okul tarafından hesaplanmak yöntemiyle girilecektir.

 [FI7](bu bölümde okul tarafından yapılan öğrenci, veli ve öğretmen anketlerine ilişkin sonuçlara yer verilecektir.)

 [FI8]Faktör değerlendirmesi yapılırken okula ilişkin çeşitli kırılımlar (öğrenci, çalışan vb) bilgi edinilmesi ve gözden kaçan alan olmaması için verilmiştir. Her bir kırılımla ilgili bir tespit yapma zorunluluğu olmadığı gibi bunlardan başka alan veya konularda da tespit yapılabilir.

Unutulmaması gereken husus okulun iç ve dış faktörlerinin tümünün değerlendirilmesi gerektiğidir.

 [FI9]Okul müdürü/müdürlüğü çatısı altında değerlendirilen algı ve olgular içsel (güçlü-zayıf) faktörleri belirtmektedir.

Beşeri, Mali ve Teknolojik kaynaklar ile Kurumsal Yapı ve Kurum Kültürü alanlarının içsel faktör değerlendirmesinde kullanılması beklenmektedir.

Bu 5 alanın GZ ifadelerinde düşünülmesi gerekir.

 [FI10]Okul müdürü/müdürlüğü kapsam alanı dışında kalan faktörler ise dışsal faktörler (fırsat-tehdit) olarak değerlendirilmiştir. İlçe millî eğitim müdürlüğünden başlamak üzere tüm Bakanlık örgütü, diğer kurum kuruluşlar, veliler, hayırseverler dışsal faktör ayrımında sayılabilecek temel gruplar niteliğindedir.

FT ifadeleri belirlenirken PESTLE analizine ilişkin başlıklardan faydalanılır.

 [FI11](Okul türü gereği okulunuza mevzuat ile verilmiş olan temel görevi belirtir ifadeyi yazınız.)

 [FI12](Çok ve verimli çalışılması durumunda beş yılın sonunda yakalanması mümkün olan ufka ilişkin ifadenin girilmesi beklenmektedir. Misyondan farklı olarak vizyon ifadesinde mevzuat yerine yönetimin ufku çok önem taşımaktadır.)

 [FI13]Temel değerler okulunuzda var olan, var olduğunu düşündüğünüz, var olmasını arzu ettiğiniz Kişi, Süreç ve Performansa ilişkin değer ifadeleridir. İfadelerin kişiler (öğretmen, öğrenci, veli, yönetici, çalışan ..), Süreçler ve performans (çıktılar, sonuçlar) kapsamında değerlendirilmesi beklenmektedir.)

 [FI14]Açıklama:

 1. Amaç, hedef, gösterge ve eylem kurgusu amaç Sayfa 16-17 da yer alan Gelişim Alanlarına göre yapılacaktır.
 2. Altta erişim, kalite ve kapasite amaçlarına ilişkin örnek amaç, hedef ve göstergeler verilmiştir.
 3. Erişim başlığında eylemlere ilişkin örneğe yer verilmiştir.

 [l15]Eğitim ve öğretime erişim artırılmasına ilişkin amaç ifadesi yazılacaktır.

 [l16]Hedef ifadesi yazılacaktır.

 [FI17]Hedef altında öğrencilerin okullaşma oranlarına ilişkin göstergeler, devam devamsızlık ve uyum (uyum) eğitimlerine ilişkin göstergeler takip edilecektir.)

Göstergelere ilişkin kısa açıklamalar altta verilmiştir. Okullar gösterge listesinde kendi türleri için belirtilen göstergeleri bu hedef altında takip etmelidirler, ayrıca listede belirtilen temel göstergelerin yanı sıra kendileri de gösterge ekleyebilirler

 [FI18](Her bir hedef için yapılacak çalışmalar eylemler tablosunda belirtilecektir. Eylemler tespit edilirken söz konusu hedefte yapılacak iyileştirme için gerekli olacak tüm faaliyetler düşünülmelidir.

Hedefe ulaşmak için birden fazla yol ve yöntem olacağı için bunlardan en az maliyetli ve en faydalı olacak yöntemin seçilerek eylem olarak tanımlanması gerekmektedir.

Eylemler belirlendikten sonra eylem sorumluluğu veya yürütme ekibi belirlenmeli ve son olarak da gerçekleştirmeye ilişkin faaliyet-eylem tarihi netleştirilmelidir.)

 [M19]Destek verilecektir ibaresi, okuldan ziyade ilçe ve il mem görev alanına kaymaktadır. Cümle: Ekonomik durumu yetersiz öğrencilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Şeklinde güncellenebilir.

 [M20]Kamu Spotu MEB düzeyinde planlanabilecek bir eylem cümlesi olduğundan “Okul öncesi eğitimin önemi hakkında tanıtım ve görünürlük çalışmaları yapılacaktır” şeklinde düzenlenebilir.

 [M21]Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin akranlarından yalıtılmaması ve birlikte yaşama kültürüne yönelik çalışmalar yapılacağı 2023 eğitim vizyon belgesinde yer almaktadır. Bu bağlamda bu gösterge çıkarılabilir veya “Özel eğitim öğrencilerinin düzenlenen etkinliklere katılım oranı” olarak güncellenebilir.

 [M22]Hedef 3.1.e taşınması yerinde olacaktır. Maliz ve fiziksel altyapıya ilişkin bir durumdan ziyade personel yeterliliği ile ilgili.

 [M23]Kamera sayısı, okul güvenliği açısından yetersiz bir göstergedir. Güvenlik görevlisi (0-1); Ziyaretçilerden ziyaretçi defterine kayıt olanların oranı vb göstergeler eklenebilir.

 [M24]Bu eylem yalnızca memnuniyet oranını ölçmek için kukllanılabilir. İyileştirmeye açık alanlarla ilgili olarak katılımcılığı sağlamaya, veli görüşlerini dikkate almaya yönelik “ Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışı hakim kılınacaktır” eylemi yazılabilir.

Mesajınızı Yazınız!
1
Mesajınızı Yazınız!
Merhaba, ismim Osman size nasıl yardımcı olabilirim?