Eğitim Modelimiz

Anaokulu İngilizce | Değerler Eğitimi | Sanat ve Spor | Zeka Oyunları…

Beyaz Zambak Anaokulu, çocukların en iyi öğrenme yollarına saygı gösterdiği ve desteklediği için, yeni bir müfredatla, kapalı / açık oyun tabanlı bir program yürütüyoruz. Bunu, en iyi öğrenmenin çocukların oyun yoluyla ve kendilerini ilgilendiren deneyimlere katılarak sağlandığı gerçeğiyle yapıyoruz.

Beyaz Zambak Anaokulu’nda, çocuklara kimliklerini geliştirmeye devam etmeleri için rahat ve güvenli bir yer olan, kendilerine ait olduklarını düşündükleri bir ortam sunuyoruz. Anaokullarımızın etki alanındaki topluluğun tümünde (çocuklar, ebeveynler, arkadaşlar, akrabalar ve personel) amacımız, çocukların bakımı ve eğitimi için başlangıç ​​noktası olarak sıcak, misafirperver bir ortama sahip olmaktır.

Önceliğimiz anaokulumuzdaki her çocuğun refahıdır. Her çocuğun kendi kendine yetenekli bireyler olarak öğrenme sevgisini ve kendine güveni sürdürme becerilerini ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Beyaz Zambak Anaokulun’da çocukların bakması, merak etmesi ve yansıtması, yeni fikirlerin ortaya çıkması, deneyimlerin teşvik edilmesi ve çocukların kalplerini, zihinlerini ve bedenlerini esinlendirmek ve onları meşgul etmek için malzemeleri dengeliyoruz. Ayrıca sakinlik ve durgunluk ortamı oluşturmaya değer veriyoruz. Değerli fikirlerin ve soruların durgunluk zamanlarından kaynaklanabileceğine inanıyoruz.

Çocukların kendilerini farklı şekillerde öğrendiklerini ve ifade ettiklerini anlıyoruz. Beyaz Zambak Anaokulun’da çocukları tüm duyularını kullanmaya teşvik etmek için deneyimler sunuyoruz ve bu ihtiyaçları karşılamak için çeşitli öğrenme stilleri kullanıyoruz.

Programımız, tüm çocukların içinde büyüdükleri sosyal ve kültürel çevre bağlamında gelişimini desteklemektedir. Üretici düşünce, sosyal beceriler ve bağımsızlık anaokulumuzda çocukların öğrenmesi ve gelişimi için temel amaçlardır. Ortaya çıkan ve bunları öğrenme odağı olarak izleyen birçok keyifli ve beklenmedik tesadüfi öğrenme fırsatına değer veriyoruz.

Beyaz Zambak Anaokulun’da doğal çevre / doğal materyaller / ekipman kullanımı, dış mekan alanları, canlı bitkiler ve canlılar kullanarak onlarla bağlantı kurmanın çocukların dünyalarıyla olan bağlantılarını desteklediğine inanıyoruz. Çocukların mutlu olması ve öğrenmeyi sevmesi bizim için önemlidir.

Ders Saatlerimiz:

Ders saatleri 09.00 – 16.30 arasındadır. Ancak çalışan velilerimiz için 07.30 – 18.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet verebiliyoruz.

Etkinliklerimiz:

 • Değerler ve Karakter Eğitimi
 • Fen-Matematik ve Keşif Etkinlik ve Gezileri
 • İngilizce
 • Robotik Kodlama
 • İlköğretime Hazırlık
 • Oyunla Öğrenme
 • Görsel Sanatlar
 • Zeka Oyunları
 • Binicilik
 • Ekoloji
 • Parkur Oyunları
 • Dikkat ve Beceri
 • Sanat
 • Uzman Konuk – Veli Katılımı
 • Araştırıyorum – Öğreniyorum

Rehberlik Faaliyetleri:

Beyaz Zambak Anaokullarında “tanımlayıcı, önleyici ve gelişimsel temelli” rehberlik hizmetleri sunulur. Rehberli ile temel amaçlarımız şu şekildedir:

 • Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapmak
 • Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek
 • Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimin sağlanmasına destek olmak
 • Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak
 • Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olmak
 • Anne – babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunmak
 • Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapmak
 • Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmak
 • Duyguların tanınması, duyguların ifade edilmesi becerilerinin kazandırılması çalışmalarına katkıda bulunmak
 • Çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak

Veli İle İletişim:

 • Ailelere kayıt öncesi ve eğitim dönemi başlamadan önce bilgilendirmeler,
 • Hafta boyunca uygulanacak ve uygulanan etkinliklerle ilgili bilgilendirmeler,
 • Aylık olarak programın genel çerçevesi hakkında bilgilendirmeler
 • Özel durumlarda uzmanlarca sunumu yapılan seminerler

Anaokulu İngilizce Eğitimimiz:

Erken yaşta yabancı dil eğitimi, dilbilimcilerin ve araştırmacıların da vurguladığı üzere önemli bir süreçtir. Doğru koşullar sağlandığında, uygun materyaller ve eğitim modeli kullanıldığında çocukların yeni bir dile karşı merakları artacak ve hiç şüphesiz öğrenme yolculuklarına pozitif bir deneyim ile başlayacaklardır.

Beyaz Zambak Anaokulları’nda her bir çocuğun öğrenme stili ve bireysel farklılığı önemsenmektedir. Eğitim programı içinde kullanılan materyaller ve yayınlar özenle seçilmektedir. Beyaz Zambak Anaokulları’nda eş zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır. Okul öncesi öğretmeni ve İngilizce öğretmeni ortak öğrenme standartlarını hedefleyerek eğitim dönemini planlar, uygular ve süreci birlikte değerlendirir. Türkçe programdaki proje başlığı da öykü temelli program modeline entegre edilerek, çocukların genel akıştan kopmadan, yeni bir dil kazanımı sağlanmış olur.

Hedeflerimiz
– Çocukları “yabancı” değil “yeni” bir dil ile tanıştırmak
– İngilizce’ye dair pozitif bir tutum geliştirmelerini sağlamak
– Yeni bir dilin kazanımını uzun süreli ve kalıcı kılmak

– Bu süreçte tüm duyuların aktif olarak kullanılmasını sağlamak

ve çocuklarımızın aynı zamanda birer dünya insanı olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

İngilizce Öğretim Yöntemlerimiz:

Yaş gruplarına göre belirlenmiş İngilizce hikâye ve masal kitapları, şarkılar, tekerlemeler ve eğitim teknolojisi araçları programımızda kullanılan başlıca kaynaklar arasındadır. Anaokulu İngilizce için en önemli dönemdir. Beyaz Zambak Anaokulları’nda çocuklarımız, dünya çocukları ile aynı kitapları tanır ve etkinliklere keyifle dahil olur.

Değerler Eğitimimiz:

Erken yaşta değerler eğitimi, sosyologların ve araştırmacıların da vurguladığı üzere önemli bir süreçtir. Doğru koşullar sağlandığında, uygun materyaller ve eğitim modeli kullanıldığında çocukların milli ve manevi değerlere karşı merakları artacak ve hiç şüphesiz öğrenme yolculuklarına pozitif bir deneyim ile başlayacaklardır.

Beyaz Zambak Anaokulları’nda her bir çocuğun öğrenme stili ve bireysel farklılığı önemsenmektedir. Eğitim programı içinde kullanılan materyaller ve yayınlar özenle seçilmektedir. Beyaz Zambak Anaokulları’nda eş zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır. Okul öncesi öğretmeni ve Karakter öğretmeni ortak öğrenme standartlarını hedefleyerek eğitim dönemini planlar, uygular ve süreci birlikte değerlendirir.

Hedeflerimiz
– Çocukları değerleriyle barışık kılmak,
– Değerlerinin referansı ile yeniliklere açık olma bilincini oluşturmak,
– Manevi eğitimler ile erken yaşta dinimizin temellerini öğretmek, Kur’an-ı Kerim’i severek kısa sürede öğretmek,

– Milli kültürümüzle örf ve adetlerimizi öğretmek,

– Ahlaki ve karakter eğitimi ile hak, hukuk, saygı, sevgi, merhamet duygularını pekiştirmek ve çocuklarımızı toplumun önemli ve vazgeçilmez insanı olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Kaynaklarımız

Yaş gruplarına göre belirlenmiş hikâye ve masal kitapları, tekerlemeler ve eğitim teknolojisi araçları programımızda kullanılan başlıca kaynaklar arasındadır.

Open chat
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by